Email Me

TŠC Kranj

/ vizualna identiteta


oblikovanje David Kladnik mentor Dušan Grobovšek

2007

Zbornik Tehniške gimnazije

tiskana publikacija

oblikovanje Silvija Černe

2009

Mozaik znanja

Motivacijski paket

infografika

AD Dušan Grobovšek

oblikovanje Silvija Černe

izvedba GORG

2009

maturantski ključ

izvedba Stotinka mm

2008

Hvala pogumnemu

naročniku za mandat.

Vezje znanja

Mapa in komplet zvezkov

Spirala znanja

/ motivacijski predmet

koncept in oblikovanje

Dušan Grobovšek

izvedba GORG

2007