Email Me

Na voljo v galerijah

Prešernova Hiša,

Grad Kieselstein v Kranju


Good

BadGets


Priponka, bedž, badge, značka.

Nekdaj so provocirale policaje, spodbujale demonstrante, majhen krogec velik sredinec, pesek v oči, trska v očesu, drobna provokacija, izraz trenutnega počutja ali življenske odločitve.


Tokrat na temo Kranja.

Za Kranjčane in za tiste, ki so si to vedno želeli: videti Kranj in umreti

2. Pečenica

3. Kranjska

4. Krvavica

5. Mestni vodnjak

6. Relief / trg republike

7. Simbol / plošča na Evropi

8. Detajl / trg republike

  1. 8.Mestni grb /

izvesek Mitnica

10. Mestni grb / veliki mestni pečat

11. Grb mestne občine

12. Grb mestne občine / relief mestna hiša

13. Kranjski orel / žig pokrajinskega muzeja,19. stol

14. Kranjski orel / žig / zgodovina mesta Kranja / Žontar

15. Grb / fasada Prešernova ulica

16. Grb / fasada Gimnazije Kranj

17. Detajl portala / Tavčarjeva ulica

18. sklepnik / strop cerkve

sv. kancijana

19. Kostnica ob cerkvi

sv. Kancijana

20. Detajl nagrobnika / zid cerkve

sv. Kancijana

21. Detajl / Prešernova ulica

22. Detajl rimskega nagrobnika /

zid cerkve sv. Kancijana

23. sklepnik / strop cerkve

sv. kancijana

24.Izkopanina / Lajh

25. Izkopanina / Lajh

26. Detajl rimskega nagrobnika /

zid cerkve sv. Kancijana

27. sklepnik / strop cerkve

sv. kancijana

28. Podoba Jezusa

29. Marija Pomagaj / Leopold Layer iz Kranja

30. Detajl gotskega okna /

cerkev sv. Kancijana

31. Detajl gotskega okna /

cerkev sv. Kancijana

32. Detajl glavnih vrat /

cerkev sv. Kancijana

33. Detajl nagrobnika / zid cerkve sv. Kancijana

34. kip marije z otrokom / oltar / cerkev sv. Kancijana

35. Poslikava na zidu /

cerkev sv. Kancijana

36. Detajl vhodnih vrat /

Majstrov trg

37. Detajl vhodnih vrat /

stara Kranjska mestna hiša

38. detajl / Pavšlarjeva hiša

39. detajl vodnjaka / Glavni trg

40. Dr. France Prešeren /

Goldstein 1850

  1. 41.Prešeren - pop ikona / 1

42. Prešeren - pop ikona / 2

43. Prešeren - pop ikona / 3

44. Prešernova podoba /

bronasti kip / Kranj

45. Prešernova podoba /

bronasti kip / Kranj

46. Prešernova podoba /

bronasti kip / Kranj

47. Prešernova podoba /

reliefna plastika na medalji

48. Prešeren / besedna igra / 1

49. Prešeren / besedna igra / 2

50. Prešeren / besedna igra /3

51. Prešeren / besedna igra /4

52. R’d ‘mam Kran / 1

53. R’d ‘mam Kran / 2

54. R’d ‘mam Kran / 3

55. R’d ‘mam Kran / 4

56. Kran’sterdam / 1

57. Kran’sterdam / 1

58. Kran’sterdam / 3

59. Kran’sterdam / 4

60. ATLETIKA za boljši svet /1

61. ATLETIKA za boljši svet /2

62. ATLETIKA za boljši svet /3

63. ATLETIKA za boljši svet /4

64. Glasbena šola Kranj

65. Gimnazija Kranj

66. Nogometni klub Triglav Kranj

67. Odbojkarski klub Ttriglav Kranj

68. Klopotec / glasbena založba Kranj

69. Gimnazija Kranj

66. Pevski zbor Gallus Kranj / 1

66. Pevski zbor Gallus Kranj / 2

2. Pečenica

3. Kranjska

4. Krvavica