Email Me

Naša idejologija je idejokracija.


Snujemo svet, kjer vladajo dobre ideje nad povprečnimi domislicami, gradimo sisteme premišljenih potez na poti do trajnih rešitev.


Preziramo polovičarstvo in dvotretjinstvo,

90 odstotkov je 11 odstotkov premalo.


Meglene slike ostrimo v dodelane koncepte, skupaj z našimi naročniki jih brusimo do najmanjših detajlov.CityLight plakat

naročnik Metropolis

AD in oblikovanje Dušan Grobovšek

za agencijo StudioMarketing JWT

1995

Instant kava

polil Dušan Grobovšek