Email Me

znak probono projekta

naročnik Revija Mladina

oblikovanje Dušan Grobovšek

2006


Pri proglasu sodelujem(o) od vsega začetka. Na aktualne teme smo posredovali svoje odgovore, včasih tudi možne rešitve.

Zanimajo nas ideje, ki dejansko agitirajo, pozivajo k ukrepanju ali pa vabijo opazovalca kot rebus in ga z drobnimi namigi peljejo h globljemu razmisleku o problemu.

d.g.


Proglas / junij 2021

Preživetje kulture

v postkoronski družbi


ilustracija:

Hana G. Messerschmitt